Entries by Mirko Mitrovic

Први пут с оцем – Концепт и правилник

Први пут с оцем је заједница људи који верују у „боље сутра“ и да деца најбоље одрастају уз мајку и оца. Своје циљеве заједница спроводи кроз едукативне садржаје за децу и одрасле. Основна потреба за оваквима начином удруживања је цивилизацијски проблем синдрома Одсутног оца, који за последицу има дискриминацију и занемаривање мушког вредносног система. Теоријски […]