Лоше расположење утиче на интелектуални развој његове деце – А. Цвијетић

Тако нас је одгајао деда. Без читања дебелих књига, без повишеног гласа, без укора…