Мобилни као члан породице

Ова радионица је за:

Родитеље деце свих узраста

Наставнике

Неки текст оно као ми објашњавамо како треба нешто ово оно…

Камп Тате и ћерке

Овај камп је за:

Тате и ћерке. Ако је тата спречен, адекватна замена може бити ујак или дека на пример.

Маркетиншко објашњење кампа, шта ћемо да радимо и тако то

Бити успешан родитељ

Ова радионица је за:

Родитеље деце свих узраста

Наставнике

Неки текст оно као ми објашњавамо како треба нешто ово оно…

ППСО Камп 

Овај камп је за:

Све чланове

Маркетиншко објашњење…