Entries by Mirko Mitrovic

Konstruktivna teorija strouka

  [1]Sažetak: Konstruktiva teorija strouka pokušava da da svoj doprinos sagledavanju suštine stroukova i njihovog uticaja na razvoj ličnosti uključivanjem novih kriterijuma. Pored dosadašnjih kriterijuma (stimulans, realnost) konstruktivna teorija uključuje nove kriterijume odnosno elemente strouka koji direktno indikuju vrednost stroukiranog, i to su su bitnost (poruka ti si Bitan/na) i OK-ness (ti si OK). Na […]