Хвала ти што изграђујеш и подржаваш нашу Заједницу. Овде су подаци о уплати годишње чланарине за целу породицу. Сврха ове чланарине је покривање трошкова одржавања дигиталне присутности (сајт, друштвене мреже и друго) као и промотивне активности чија је сврха ширење и утврђивање вредности за које се Заједница залаже.

или овако

Чланарина за целу породицу