Хвала ти што изграђујеш и подржаваш нашу Заједницу. Овде су подаци о уплати годишње чланарине за целу породицу. Сврха ове чланарине је покривање трошкова одржавања сајта и налога друштвених мрежа, штампање и слање материјала, као и промотивне активности чија је сврха ширење и утврђивање вредности за које се Заједница залаже.

Чланарина за целу породицу