Позив за пријављивање за учешће на курсу

 Developing Emotional Intelligence 21-26. 03. 2022. г. у Љубљани

 

Код наших корисника смо приметили, и утврдили потребу за ојачаном едукацијом и јачањем знања у области емоција, и савладавања изазова у комуникацији који се јављају управо слабим познавањем знања из ове области. Уочили смо да је потребно да се у редован план активности имплементира радионица о техникама развоја емоционалне интелигенције (уживо и онлајн). Такође смо увидели потребу проширења компетенција, зања и вештина наших едукатора у овој области, техникама које су другачије у односу на образовни систем који постоји у нашем окружењу. Самим тим приметили смо потребу јачања капацитета организације у смислу увећања нивоа професионализације едукатора и Европског правца развоја удружења. Желимо да пружимо подршку нашим едукаторима у циљу јачања њихових знања и компетенција, желимо да допринесемо јачању европске димнезије нашег Удружења. Желимо да пружимо адекватна и недостајућа знања нашим корисницима, усклађена са њиховим потребама и интересовањима. Желимо да наши корисници добију разноврсне технике и алате у управљању емоцијама које ће примењивати у свакодневном животу, и да увиде важност и значај емоција и емоционалне интелигенције за развијање и успостављање квалитетнијих међусобних односа. Желимо да полазници продубе своја знања путем властитих искустава и подигну властити ниво партиципативности у својим породицама, заједницама и окружењу.

Увидевши све ове потребе, омогућили смо похађање едукативног курса  из области развоја емоционалне интелигенције Developing Emotional Intelligence у Љубљани, у периоду од 21. до 26. марта 2022. године. Курс се реализује на енглеском језику, а учешће нам је омогућено кроз Ерасмус + програм и у потпуности финансирано фондовима ЕУ.

Омогућено нам је да на курс иду 3 полазника, те овим путем позивамо све заинтересоване да се мотивационим писмом, послатим на имејл ППСО, пријаве са израженим јасним мотивом за учешће на курсу, као и са знањем, вештинама и предлозима за ангажовање у дисеминацији стеченог знања. Након пријема пријава потенцијалних учесника тим за селекцију извршиће увид и преглед пријава, водећи рачуна о полној, етничкој, економској, социјалној и узрастној равноправности. Критеријум селекције односиће се и на спремност и расположивост за транспарентно и посвећено учешће у реализацији пројекта, а по завршетку селекције изабрани чланови биће обавештени имејлом.

Објављивањем јавног позива – конкурса свим заинтересовним члановима удржења се даје подстицај да учешће у пројекту буде њихова индивидуална жеља за новим начинима учења , као и мотивисаност да буду активни промотери заједничких вредности. Јавност, транспарентност, отворен приступ и могућност учешћа према личним афинитетима и индивидуалним карктеристикама и способностима, отвара јасну могућност и сарадње на дисеминацији стеченог знања, према спремности и расположивости за транспарентно и посвећено учешће у реализацији пројекта.

Узимају се у обзир: промене термина курса – због онемогућавања одржавања у назначеном периоду (природне катастрофе-мећаве и сл) и могућности замене полазника курса услед ванредних животних околнсти – болест, смрт и сл. Управни одбор ће руководити и надгледати целокупан процес пријављивања, селекције и избора. Као и до сада,  едукатори ће пренети стечена знања нашим корисницима. Одласком на образовни курс, Удружење пружа подршку својим едукаторима у циљу јачања њихових знања и компетенција, и индиректно пружа адекватна и недостајућа знања и својим полазницима, а међународном сарадњом доприносимо и јачању европске димнезије нашег Удружења.

Едукатори ће новостечена знања пренети корисницима кроз све видове неформалног и информалног учења на камповима, кроз теоријска знања и практичне активности – интерактивне радионице, дискусије, индивидуалне и тимске сесије на обукама (уживо и онлајн). Полазници ће добити алате којима ће увидети важност и значај емоција и емоционалне интелигенције за живот, као и начине како да се боље мотивишу. Полазници ће продубити своја знања путем властитих искустава и подићи свој ниво партиципативности у својим породицама, заједницама и окружењу.

Мотивациона писма за пријављивање за учешће на курсу Developing Emotional Intelligence     21-26. 03. 2022. г. у Љубљани послати на имејл  info@prviputsocem.com најкасније до  18. 02. 2022.г.