Школа нашег кампа

Активности којима се бавимо на камповима груписане су у пет целина кроз које сви ми растемо

Јер кад не буде нас више, то ће бити само смена!

Идеја наше школе је да очеви/родитељи буду едукатори/наставници који ће своја постојећа животна искуства, знања и вештине употребити у осмишљавању едукативних програма и активности у сарадњи са организаторима. Школа је организована по систему Органске едукације, а активности којима се бавимо су подељене у пет области: Изражајност, Животност, Личност, Креативност и Идентитет. Испод сваке су побројане целине које одговарају конзервативном школском систему због лакшег разумевања. На пример, ако сте професор физичког или биологије, ваша област је вероватно Животност, а едукативни садржај којим бисте се бавили може да буде брање лековитог биља, тренинг, припрема здраве хране или акција чишћења природе. Ако сте инжињер вероватно је Креативност ваша област, па можете припремити прављење склоништа, бивака или моста, научити децу да се оријентишу у природи или једноставно са њима подићи шатор учећи их како да обрате пажњу на битне ствари при томе – да шатор буде на равном, да око шатора буде ископан канал ако земљиште није оцедито, да буде оптимално затегнут и томе слично. Учећи своју децу растемо и ми као родитељи, а расту и наша деца која ће кроз све наше активности стицати нова знања и вештине, а уз преношење знања и наставак усавршавања додатно добијамо освајање нових техника и могућност за раст.

Изражајност

способност изражавања својих аспеката

Језик, Писменост, Калиграфија, Граматика, Музика, Сликарство, Вајање, Јавни наступ.

Животност

способност радовања животу

Способност учења, Радозналост, Биологија, Здравље, Хигијена, Спорт, Екологија.

Личност

способност повезивања са другима

Философија, Психологија, Социологија, Право, Сарадња, Заједништво, Економија.

Креативност

способност стварања

Креативност, Иновативност, Матматика, Физика, Хемија, Техничко, Машинство, Електроника, Програмирање, Економија.

Идентитет

способност сагледавања себе и своје мисије у животу

Историја, Култура, Традиција, Језик, Вера.